Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Makine Mühendisliği Bölümü
  • Mekanik ve benzeri alanlarda sanayi kesimi, hizmet, eğitim, araştırma ve kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacını karşılamak üzere, uluslar arası düzeyde mühendisler yetiştirmek. Mühendisleri alt konularda daha ileri seviyedeki çalışmalara hazırlayarak, lisansüstü seviyede eğitime ve araştırmaya katkıda bulunmak.

  • Bölüm akademik kadrosunun, bütün mühendislik branşlarının en genişi olan makine mühendisliği alanında bilimsel birikime katkıda bulunacak, ülke ve uluslar arası sorunlara çare arayacak ve bölümün eğitim programlarını destekleyecek, temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak.

  • Bölümde yürütülen çalışmalardan elde edilen bilgilerin, ülkemizin ve toplumun yararına sunulmasını sağlayacak bir kabiliyet geliştirmek.

  • Makine sektöründe iş yapan özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği geliştirmek, bu kuruluşların ihtiyaçlarını gidermek üzere proje ve danışmanlık hizmetleri vermek.