Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Makine Mühendisliği Bölümü

İnsanlık tarihi ve uygarlığı gelişiminde önemli bir paya sahip olan Makine Mühendisliği oldukça geniş alanlara ve sektörlere yayılmıştır.  Geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de bu önemini sürdürecek nadir mesleklerden biridir. Bilindiği üzere artık makineler her alanda kullanılmakta ve işleri çok kolaylaştırmaktadır. Ayrıca devamlı gelişmeye ve üretmeye açıktır. Bu sebeplerden dolayı  günümüzden 2020 yılına ulaşan dönem içinde istihdam açığı olacak meslek gruplarını belirlemek amacıyla DPT tarafından yapılan araştırma sonucuna göre Makine Mühendisliği bu konuda önde gelen mesleklerden biri olacaktır.

Öğretim ve araştırma etkinliklerinin temel unsuru olan akademik personel; 1 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 5 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır. Akademik kadronun temel amacı; ülkemiz bilim ve teknolojisine katkıda bulunacak mühendis yetiştirmek ve öğrencilere mevcut birikimini yansıtarak, üretime dönüşen öz teknolojisinin temelini oluşturacak altyapıyı kurmaktır.


Anabilim Dalları:

Enerji ABD

Makine Teorisi ve Dinamiği ABD

 Mekanik ABD

      Tasarım ve İmalat ABD

Termodinamik ABD

    


 

Makine Mühendisliği Bölümü mezunlarının başlıca çalışma alanları: