Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Makine Mühendisliği Bölümü

K.S.Ü.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ ALIMI SINAVI İÇİN ÇALIŞMA KONU BAŞLIKLARI

Mukavemetin Esasları

-Çekme, Basma ve Kesme Zorlanmaları

-Eğilme Zorlanması

-Elastik Eğri

-Burulma Zorlanması

-Burkulma Zorlanması

-Gerilmede ve Şekil Değiştirme Durumları

-Birleşik Zorlanmalar

 

Malzeme Bilimi

-Mikrosertlik

-Çentik Darbe Deneyi

-Metallerin Yorulması

-Sürünme

-Malzeme Özellikleri, Statik Özellikler

-Gerilme ve Şekil Değiştirme,

-Elastisite Modulü,

-Rezilyans, Süneklik, Gevreklik, Tokluk,

-Sertlik ve Sertlik ölçümleri,

-Brinell, Rockwell ve Vickers Sertlikleri

 

Mühendislik Malzemeleri

-Demir-Karbon Denge Diyagramı

-Çelikler

-Dökme Demirler

-Isıl İşlemler

-Demir Olmayan Metaller

 

Termodinamik

-Saf Madde Ve Özellikleri

-İdeal Gazlar

-Termodinamiğin 1. Yasası Ve Açık-Kapalı Sistemlere Uygulanması

-Termodinamiğin 2. Yasası

-Entropi, Entropinin Belirlenmesi

-Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri

-Buharlı Güç Sistemleri

-Soğutma Çevrimleri

 

Akışkanlar Mekaniği

-Duran Akışkanlar

-Dalmış Cisimlere Etki Eden Kuvvetlerin Hesaplanması

-Reynolds Transport Teoremi, Kütle, Momentum Ve Enerjinin Korunumu

-Bernoulli Denklemi, Süreklilik, Momentum Ve Enerji Denklemlerinin Diferansiyel Formları

-Akışkan Hareketinin Diferansiyel Analizi.

-Hız Potansiyeli

-Akım Fonksiyonu

-Temel Düzlemsel Akış

-Boyut Analizi Ve Benzerlik

-Navier-Stokes Denklemleri

-Sınır Tabaka

-Borularda Sürtünmeli Akışlar

 

Mekanizma Tekniği

-Temel Kinematik Kavramlar

-Hareket Türleri Ve Kinematik Diyagramlar

-Mekanizma Yapısı

-Eklem Ve Zincirler

-Serbestlik Derecesi

-Zorunlu Hareketlilik

-Grübler Eşitliği

 

Isı İletimi

-Fourier Yasası

-Sürekli Ve Sürekli Olmayan Durumlar İçin Isı İletimi Denklemleri

-Sürekli Rejimde Bir Boyutlu Ve İki Boyutlu İletim

-Zaman Bağımlı Sistemlerde Bir Ve İki Boyutlu Isı İletimi

-Isı Denklemlerinin Sayısal Çözümleri

-Doğal Ve Zorlanmış Isı Taşınımını

-Boyutsuz Sayıları

-Dış Akış Ve Bağıntıları

-Boru Akışı Ve Bağıntıları

-Isı Değiştiricileri

-Işınımla Isı Transferi

-Kütle Geçişi Ve Kanunları

-Isı Ve Kütle Geçişi Arasındaki Benzerlikler

 

Tasarım ve İmalat

-Boyutsal ve Yüzey Ölçüm Yöntemleri

-Modern İmalat Yöntemleri

-Parametrik ve Sistematik Tasarım Uygulamaları

-Hacimsel Şekillendirme Yöntemleri

-Talaşlı İmalat Yöntemleri