Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Makine Mühendisliği Bölümü

K.S.Ü. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ ALIMI SINAVI İÇİN ÇALIŞMA KONU BAŞLIKLARI Mukavemetin Esasları -Çekme, Basma ve Kesme Zorlanmaları -Eğilme Zorlanması -Elastik Eğri -Burulma Zorlanması -Burkulma Zorlanması -Gerilmede ve Şekil Değiştirme Durumları -Birleşik Zorlanmalar   Malzeme Bilimi -Mikrosertlik -Çentik Darbe Deneyi -Metallerin Yorulması -Sürünme -Malzeme Özellikleri, Statik Özellikler -Gerilme ve Şekil Değiştirme, -Elastisite Modulü, -Rezilyans, Süneklik, Gevreklik, Tokluk, -Sertlik ve Sertlik ölçümleri, -Brinell, Rockwell ve Vickers Sertlikleri   Mühendislik Malzemeleri -Demir-Karbon Denge Diyagramı -Çelikler -Dökme Demirler -Isıl İşlemler -Demir Olmayan Metaller   Termodinamik -Saf Madde Ve Özellikleri -İdeal Gazlar -Termodinamiğin 1. Yasası Ve Açık-Kapalı Sistemlere Uygulanması -Termodinamiğin 2. Yasası -Entropi, Entropinin Belirlenmesi -Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri -Buharlı Güç Sistemleri -Soğutma Çevrimleri   Akışkanlar Mekaniği -Duran Akışkanlar -Dalmış Cisimlere Etki Eden Kuvvetlerin Hesaplanması -Reynolds Transport Teoremi, Kütle, Momentum Ve Enerjinin Korunumu -Bernoulli Denklemi, Süreklilik, Momentum Ve Enerji Denklemlerinin Diferansiyel Formları -Akışkan Hareketinin Diferansiyel Analizi. -Hız Potansiyeli -Akım Fonksiyonu -Temel Düzlemsel Akış -Boyut Analizi Ve Benzerlik -Navier-Stokes Denklemleri -Sınır Tabaka -Borularda Sürtünmeli Akışlar   Mekanizma Tekniği -Temel Kinematik Kavramlar -Hareket Türleri Ve Kinematik Diyagramlar -Mekanizma Yapısı -Eklem Ve Zincirler -Serbestlik Derecesi -Zorunlu Hareketlilik -Grübler Eşitliği   Isı İletimi -Fourier Yasası -Sürekli Ve Sürekli Olmayan Durumlar İçin Isı İletimi Denklemleri -Sürekli Rejimde Bir Boyutlu Ve İki Boyutlu İletim -Zaman Bağımlı Sistemlerde Bir Ve İki Boyutlu Isı İletimi -Isı Denklemlerinin Sayısal Çözümleri -Doğal Ve Zorlanmış Isı Taşınımını -Boyutsuz Sayıları -Dış Akış Ve Bağıntıları -Boru Akışı Ve Bağıntıları -Isı Değiştiricileri -Işınımla Isı Transferi -Kütle Geçişi Ve Kanunları -Isı Ve Kütle Geçişi Arasındaki Benzerlikler   Tasarım ve İmalat -Boyutsal ve Yüzey Ölçüm Yöntemleri -Modern İmalat Yöntemleri -Parametrik ve Sistematik Tasarım Uygulamaları -Hacimsel Şekillendirme Yöntemleri -Talaşlı İmalat Yöntemleri

...